Example pic Välkommen till Lampias hemsida. Vi är ett grossistföretag specialiserat på ljuskällor. Här kan företag, föreningar och myndigheter köpa ljuskällor till bra priser.
Notera att vi inte säljer direkt till privatpersoner. Är du detaljist eller storförbrukare är du välkommen att kontakta oss för att diskutera ett rabattavtal.

Köpvillkor:

All transport sker på köparens risk. På särskild anmodan ombesörjes transportförsäkring av godset, varvid försäkringskostnaderna debiteras köparen. Skada eller brist i godset till följd av transporten skall av köparen anmälas till och regleras genom transportföretaget.

Vid beställning under 3.500kr netto debiteras fraktkostnad. Reklamationer prövas endast om de meddelas inom 14 dagar efter varans ankomst och under förutsättning att de reklamerade varorna samtidigt fraktfritt returneras. Om vid prövning framgår att fabrikationsfel föreligger lämnas efter säljarens val ersättning i varor eller genom kreditering.

Säljarens ansvar för fel begränsas till vad i denna punkt anförts. Köparen äger således till följd av fel inte kräva ersättning eller framställa andra anspråk mot säljaren än vad ovan framgår.

Betalning skall ske inom 30 dagar från fakturadatum. Vid förfallodatum debiteras köparen dröjsmålsränta med f.n. 1,5% per månad. Vid ändring av valutakurser, skatter, tullar och andra offentliga avgifter äger säljaren rätt att anpassa priserna.