Example pic Innan en säkring byts bör anläggningen undersökas. Om det fel som orsakade att säkringen löste ut kvarstår, kommer även nästa säkring att lösa ut så snart den sätts i. Det är viktigt att aldrig ersätta en trasig säkring med någon annan ledning, till exempel en spik, då detta möjliggör överbelastning med till exempel eldsvåda som följd.

Produkter / säkringar:

Example pic
Art. nr: Beskrivning:
976230 6A Säkring Trög Grön
9710230 10A Säkring Trög Röd
9716230 16A Säkring Trög Grå
9720230 20A Säkring Trög Blå
9725230 25A Säkring Trög Gul
9735230 35A Säkring Trög Svart
9750230 50A Säkring Trög Gul
9763230 63A Säkring Trög Gul